Palmares events

Thursday

Forromares 2017

Forromares 2017

Thursday 20:00 (23 November)
Palmares, PE, Brazil, Palmares

November

XVII Romaria Diocesana do Sagrado Coração de Jesus

XVII Romaria Diocesana do Sagrado Coração de Jesus

Sunday 00:00 (26 November)
Palmares, PE, Brazil, Palmares